Hỗ trợ trực tuyến

Ảnh ngẫu nhiên

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

STT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN DẠY LỚP/MÔN 1 Trần Kim Phương GVDL 1.1 2 Nguyễn Trần Phi Oanh GVDL 1.2 3 Lê Thị Xa GVDL 1.3 4 Nguyễn Thị Khánh Ngân GVDL 1.4 5 Vũ Thị Huê GVDL 1.5 6 Hoàng Thị Dung GVDL 1.6 7 Phan Thị Hoa Lư GVDL 1.7 8 Thi Thị Thu Hằng GVDL 1.8 9 Cao Hoài Thu GVDL 1.9 10 Lê Thị Thúy Ninh GVDL 1.10 11 Đinh Thị Thanh Huyền GVDL 1.11 12 Nghiêm Thanh Thúy Vy GVDL 1.12 13 Võ...

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 -2018

Hồ Văn Lài Trần Thị Như Hảo Nguyễn Thị Nhung Đỗ Thị Hoa Trần Quang Tuyên Trần Thị Ly Tăng Thị Hoàng My Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thành Luân Trần Thị Hoa Nguyễn Văn Thành Đạt Nguyễn Thị Hòa STT Khối Tên lớp Giáo viên chủ nhiệm 1 Khối 1 1.1 Trần kim Phương 2 Khối 1 1.2 Nguyễn Trần Phi Oanh 3 Khối 1 1.3 Lê Thị Xa 4 Khối 1 1.4 Nguyễn Thị Khánh Ngân 5 Khối 1 1.5 Nguyễn Thị Thảo 6 Khối 1 1.6 Hoàng...

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC DĨ AN C

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC DĨ AN C NĂM HỌC 2016 -2017 STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 1 Hồ Văn Lài Hiệu Trưởng 2 Trần Thị Như Hảo P. Hiệu Trưởng 3 Nguyễn Thị Nhung P. Hiệu Trưởng 4 Đỗ Thị Hoa P. Hiệu Trưởng 5 ...