Hỗ trợ trực tuyến

Ảnh ngẫu nhiên

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

DĨ AN C

BÀI VIẾT  (5 bài)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 -2018

Hồ Văn Lài Trần Thị Như Hảo Nguyễn Thị Nhung Đỗ Thị Hoa Trần Quang Tuyên Trần Thị Ly Tăng Thị Hoàng My Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thành Luân Trần Thị Hoa Nguyễn Văn Thành Đạt Nguyễn Thị Hòa STT Khối Tên lớp Giáo viên chủ nhiệm 1 Khối 1 1.1 Trần kim Phương 2 Khối 1 1.2 Nguyễn Trần Phi Oanh 3 Khối 1 1.3 Lê Thị Xa 4 Khối 1 1.4 Nguyễn Thị Khánh Ngân 5 Khối 1 1.5 Nguyễn Thị Thảo 6 Khối 1 1.6 Hoàng...

BÀI GIẢNG  (3 bài)

TƯ LIỆU  (0 bài)

GIÁO ÁN  (0 bài)

ĐỀ THI  (0 bài)

Website cá nhân tiêu biểu